Loopbane

Die Koöperasie beskik oor 'n werksmag wat 'n verskeidenheid poste beklee, wat in 'n aantal verskillende beroepsvlakke ingedeel kan word.

Ons strewe voortdurend daarna om die mees geskikte en talentvolle personeel as vennote tot die sukses van die Koöperasie te werf en te behou binne ons onderskeie bedryfseenhede.

Met inisiatiewe soos kwaliteit en prestasie-gedrewe Werwing- en Keuringprosesse, Loopbaan- en Opvolgbeplanning strewe ons daarna om 'n voorkeur werkgewer van keuse binne die landbou te wees. Programme soos Leierskap- en Bestuursontwikkeling, Loopbaan- en leerlingskapontwikkeling, Kritiese en Skaars vaardigheids-ontwikkeling en volwasse geletterdheidsonderrig word aan personeel gebied. Volledige werknemerbystand om na die welstand en sosio-ekonomiese ontwikkelingsbehoeftes van ons eie personeel aan te spreek. Betrokkenheid by die inisiatiewe wat die sosio ekonomiese ontwikkeling van die gemeenskap waarbinne ons opereer, ondersteun ook ons Swart Ekonomiese Bemagtigingstrategie wat deel vorm van die Koöperasie se sosiale verantwoordelikheid.

Indien u 'n skematiese voorstelling van die onderskeie loopbaanrigtings wat binne die Koöperasie bestaan verlang, stuur asseblief 'n epos aan johnt@humkoop.co.za om dit te versoek.

Laai Aansoekvorm

Straatadres:
Piet Uysstraat 25-27
Humansdorp

Posadres:
Posbus 27

Humansdorp

6300

Tel: 042 007 0012
Faks: 086 603 2208
Kareedouw Kreosoot<br /> Werke (Edms) Beperk - Branch Manager - Mnr. Jacques RheederBestuurder, Menslike Hulpbronne:
Mnr. John Terblanche
Epos:
johnt@humkoop.co.za