Finansiële Dienste

As koöperasie werk ons in vennootskap met die boer, wat die boerdery-behoeftes van die boer verstaan. Daar word deurlopend in kontak met ons boere gebly en ons bly dus op hoogte met die omstandighede in ons bedieningsgebied. Dit stel ons in staat om gesonde samewerking op volhoubare basis te verseker.

Die volgende kredietfasiliteite word aangebied:
 • Verskillende seisoenale fasiliteite vir die aankoop van produksie-insette by ons verskillende handels-afsetpunte
  • Somerseisoenrekening (1 September tot 30 Augustus)
  • Winterseisoenrekening (1 Maart tot 28 Februarie)
  • Produksierekening (om by individuele behoeftes te pas, beginnende op enige maand soos die lid versoek, en betaalbaar binne 'n tydperk van 12 maande)
 • Lopende/Maandrekeninge (Betaalbaar 30 dae na datum van staat)
Waarom ons finansiering (voordele)
 • geen boeterente vir vroeĆ«r betalings
 • geen diensfooie
 • rente word nie vooruit bereken nie
 • kompeterende rentekoerse


Straatadres:
Piet Uysstraat 25 - 27
Humansdorp
Posadres:
Bus 27
Tel: 042 007 0012
Faks: 086 538 9379
Kareedouw Kreosoot<br /> Werke (Edms) Beperk - Branch Manager - Mnr. Jacques RheederKredietbestuurder:
Mnr Louis Rautenbach
Epos:
louisr@humkoop.co.za

Straatadres:
Piet Uysstraat 25 - 27
Humansdorp
Posadres:
Bus 27
Tel: 042 007 0012
Faks: 086 632 9571
Kareedouw Kreosoot<br /> Werke (Edms) Beperk - Branch Manager - Mnr. Jacques RheederSenior Kredietkontroleur:
Mev Sarie van Zyl
Epos:
sarie@humkoop.co.za


Straatadres:
Piet Uysstraat 25 - 27
Humansdorp
Posadres:
Bus 27
Tel: 042 007 0012
Faks: 086 663 6383
Senior Kredietkontroleur:
Mev Lourika Janse van Rensburg
Epos:
lourikajvr@humkoop.co.za