Filiale


Kareedouw Kreosoot
Werke (Edms) Beperk

Paal behandeling fasiliteit


Kareedouw Kreosoot Werke (Edms) Beperk - Branch Manager - Mnr. Jacques Rheeder Takbestuurder: Mnr Jacques Rheeder
Epos:
jrheeder@kkw.co.za
Webwerf:
www.kkw.co.za
Straatadres: Van Riebeeckstraat, Kareedouw, 6400
Tel:
042 288 0505
Faks: 042 288 0215
       

VGK Firearms (Pty) Ltd handeldrywend as Die Koöp
M.E. Rothmanstraat 17, Parow Noord
Kontakpersoon: Cobus Janse van Rensburg
Tel: 021 939 2391
Fax: 021 939 2391
Epos: vgk@mweb.co.za

Facebook: VGK Firearms

PSP Traders

Algemene Bestuurder: Johan du Toit
Epos:
 sales@psptraders.co.za
Webwerf:
 www.psptraders.co.za
Fisiese adres:
 69 Zietsmanstraat, Kokstad, 4700
Tel:
 039 727 3367
Fax: 039 727 1127